Výkladová stanoviska

Seznam článků rubriky

 • Výkladové stanovisko ERÚ č. 10/2018 (nárok na podporu při opravě nebo údržbě výrobny elektřiny)

  19. 12. 2018

  Výkladové stanovisko k zachování nároku na podporu při opravě nebo údržbě výrobny elektřiny podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.

 • Výkladové stanovisko ERÚ č. 9/2018 (výkazy)

  14. 9. 2018

  Výkladové stanovisko k metodice vyplňování výkazů podle vyhlášky č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), v platném znění (aktualizace výkladového stanoviska č. 2/2017)

 • Výkladové stanovisko ERÚ č. 8/2018 (výkazy)

  14. 9. 2018

  Výkladové stanovisko k metodice vyplňování výkazů podle vyhlášky č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), v platném znění (aktualizace výkladového stanoviska č. 11/2017)

 • Výkladové stanovisko ERÚ č. 7/2018 (distribuční sazby)

  24. 5. 2018

  Výkladové stanovisko k problematice přiznávání distribučních sazeb D 01d, C 01d, C 35d, C 45d a C 46d (aktualizace výkladového stanoviska Energetického regulačního úřadu č. 10/2017)

 • Výkladové stanovisko ERÚ č. 6/2018 (distribuční sazby)

  24. 5. 2018

  Výkladové stanovisko k problematice přiznávání distribučních sazeb D 35d, D 45d, D 56d a D 57d (aktualizace výkladového stanoviska Energetického regulačního úřadu č. 8/2016)

 • Výkladové stanovisko ERÚ č. 5/2018 (podpora elektřiny z KVET)

  9. 5. 2018

  Výkladové stanovisko k postupu aplikace bodu 3.7 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2 /2017 ze dne 29. března 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 a č. 11/2016

 • Výkladové stanovisko ERÚ č. 4/2018 (vykazování elektřiny z OZE)

  26. 4. 2018

  Výkladové stanovisko k problematice vykazování elektřiny z obnovitelných zdrojů

 • Výkladové stanovisko ERÚ č. 3/2018 (ochrana spotřebitele)

  26. 4. 2018

  Výkladové stanovisko k právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek podle § 11a odst. 5 až 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (aktualizace výkladového stanoviska č. 1/2012)

 • Výkladové stanovisko ERÚ č. 2/2018 (ochrana spotřebitele)

  26. 4. 2018

  Výkladové stanovisko k požadavkům na obsah a způsob uveřejňované a oznamované informace o zvýšení ceny nebo o změně jiných smluvních podmínek podle § 11a odst. 1 ve spojení s § 11a odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (aktualizace výkladového stanoviska č. 2/2011 a 4/2012)

 • Výkladové stanovisko ERÚ č. 1/2018 (výrobna elektřiny z OZE)

  19. 2. 2018

  Výkladové stanovisko k uvedení výrobny elektřiny z obnovitelného zdroje do provozu v roce 2010

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 24.
Položek na stránku 10
  3