Vykazování

Povinnost sestavovat a předkládat regulační výkazy Energetickému regulačnímu úřadu ukládá držitelům licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, stanovuje pravidla pro sestavování regulačních výkazů včetně jejich vzorů. Pro držitele licence na činnost číslo 31 (výroba tepelné energie) nebo 32 (rozvod tepelné energie) jsou podle vyhlášky o regulačním výkaznictví v nejbližší době určeny tyto výkazy:

  • 31, 32-CP Výkaz cen a technických parametrů, termín předložení do 1. února 2021 (jedná se o plánované hodnoty pro rok 2021)
  • 31, 32-CL Výkaz cenové lokality, 31, 32-AP Výkaz aktiv a pasiv, termín předložení do 30. dubna 2021 (jedná se o výsledné hodnoty za rok 2020). Bližší informace k vykazování, včetně aktuálních platných vzorů výkazů budou zde zveřejněny na počátku března (výkazy CL, AP).

Pro elektronické vyplňování výkazů je nutné mít nejdříve nainstalován program Form Filler 4 od společnosti Software602 a.s., který je volně ke stažení (viz níže uvedený odkaz).
Vzor výkazu doporučujeme nejdříve uložit na disk počítače a poté do takto uloženého výkazu vyplňovat data.

Nezasílejte požadované údaje ve starších vzorech výkazů.


Software pro vyplňování výkazů, dokumentace:

Program Form Filler 4 ke stažení, dokumentace (odkaz na stránky výrobce, otevírá se v novém okně)

 

Vzor výkazu 31, 32-CP k 1. lednu 2021 (plánované hodnoty pro rok 2021)

Informace pro držitele licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie (PDF, 129 kB)

Obecné pokyny k vyplňování elektronických výkazů (PDF, 158 kB)
Pokyny k vyplnění výkazu 31, 32-CP (PDF, 352 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 9/2016, vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlašování souhrnných změn podmínek pro udělení licence podle § 9 odst. 1 energetického zákona pro držitele licencí na rozvod tepelné energie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------