Rada ERÚ


V čele ERÚ je od 1. srpna 2017 kolektivní orgán Rada Energetického regulačního úřadu, která má pět členů. Jeden z členů Rady je předsedou Rady. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu.

Rada rozhoduje hlasováním. Každý člen Rady má jeden hlas. Rozhodnutí Rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň 3 její členové.

Rada se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.


Rada ERÚ od 1. srpna 2017


JUDr. PhDr. Vratislav Košťál - člen
Rady ERÚ

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. - člen Rady ERÚ

Ing. Vladimír Outrata - předseda Rady ERÚ

Ing. Jan Pokorný - člen Rady ERÚ

Ing. Vladimír Vlk - člen Rady ERÚ


 

Radní Košťál
JUDr. PhDr. Vratislav Košťál
člen Rady ERÚ pro rezorty legislativně-správní, vědy a výzkumu a komunikace

Vystudoval současně Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Po dokončení magisterského cyklu úspěšně absolvoval rigorózní řízení na obou univerzitách. Ve společnostech RWE Transgas, a.s., NAFTA a.s. a E.ON Česká republika, s.r.o., působil na pozicích vedoucího oddělení a náměstka pro obchod. V letech 2008 až 2016 pracoval pro ČEPS, a.s., zpočátku jako vedoucí odboru Právní podpory obchodu, v roce 2009 se stal vedoucím odboru Právních služeb. Před nástupem do funkce člena Rady ERÚ byl hlavním právníkem ochrany spotřebitele v České národní bance.

Jako člen Rady ERÚ Vratislav Košťál převzal gesci nad legislativně-správní agendou ERÚ, nad komunikací, vědou a výzkumem. Do jeho působnosti spadá i vnější komunikace úřadu.Radní Krejcar
Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.
člen Rady ERÚ pro rezorty podpory POZE, statistiky energetiky a provozní agenda úřadu

Absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou, se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky, kde získal i vědeckou hodnost. V letech 2002 až 2012 pracoval na Energetickém regulačním úřadě v odboru elektroenergetiky, kde od roku 2006 zastával vedoucí funkci. V minulosti byl Rostislav Krejcar členem řady odborných skupin při CEER a ERGEG v Bruselu a ve Vídni se zaměřením na obnovitelné zdroje a mezinárodní obchod s přenosovými kapacitami. Po odchodu z ERÚ nastoupil na krátký čas na rodičovskou dovolenou. Od roku 2012 Rostislav Krejcar pracuje na částečný úvazek na ČVUT, Fakultě elektrotechnické, na které vede předmět Rozvoj energetických systémů. Krom výuky se v letech 2013 – 2017 věnoval konzultační činnosti v energetice jako OSVČ.

Jako člen Rady ERÚ se Rostislav Krejcar věnuje především podpoře POZE, statistice energetiky a provozní agendě ERÚ.Radní Outrata
Ing. Vladimír Outrata
předseda Rady ERÚ a člen pro rezort plynárenství a lidské zdroje

V energetice pracuje nepřetržitě od roku 1985, kdy dokončil studium na vysoké škole chemicko-technologické, katedře chemického inženýrství. Působil ve společnostech Plynoprojekt, s.p., Transgas, a.s., RWE Transgas, a.s., a NET4GAS, s.r.o. Kariéru zahájil coby projektový manažer, postupně se vypracoval na pozice obchodního ředitele, ředitele prodeje kapacity a také člena představenstva. Mezi roky 2006 a 2011 zasedal v představenstvu asociace Gas Infrastructure and Transmission Europe. V letech 2009 až 2013 byl členem představenstva asociace ENTSOG. Zaměstnancům ERÚ je dobře známý jako někdejší místopředseda tohoto úřadu.

Jako člen a předseda Rady ERÚ se Vladimír Outrata věnuje především plynárenství, lidským zdrojům a veškerým interním a externím formálním a oficiálním aktivitám vycházejícím z pozice předsedy.

 


Radní Pokorný
Ing. Jan Pokorný
člen Rady ERÚ pro rezort teplárenství, licencí a REMIT

Vystudoval Vysokou školu báňskou Ostrava, Fakultu strojní a elektro. Po dokončení studií nastoupil do Krajského střediska Centrálního zásobování teplem. V práci v teplárenství pokračoval od roku 1990 v Moravskoslezských teplárnách, a.s., kde po necelých deseti letech končil coby vedoucí oddělení marketingu. V Severomoravské energetice, a.s., Energetice Vítkovice, a.s., a ČEZ Energetických službách, s.r.o., zastával mezi lety 1999 až 2008 vyšší manažerské pozice. Od roku 2008 do roku 2015 vedl na Ministerstvu průmyslu a obchodu oddělení teplárenství. S ERÚ spolupracoval už jako člen poradního týmu KVET od roku 2012, v roce 2016 se stal místopředsedou úřadu.

Jako člen Rady ERÚ se Jan Pokorný věnuje především regulaci teplárenství. Dále dohlíží na agendu licencí ERÚ a činnost vyplývající z nařízení REMIT.Radní Vlk
Ing. Vladimír Vlk
člen Rady ERÚ pro rezorty elektroenergetiky a kontrol

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojního inženýrství. V energetice působí déle než 35 let. Jeho prvním zaměstnavatelem v oboru byla elektrárenská společnost (nyní ČEZ, a.s.), kde do roku 1985 pracoval na pozicích vedoucího dvojbloku a vedoucího inženýra v oblasti provozu elektrárenských bloků. Od roku 1986 pracoval u společnosti Škoda Praha na pozicích směnového inženýra najíždění a vedoucího najížděcí skupiny. Ve společnosti ČEZ, a. s., pracoval Vladimír Vlk (znovu) mezi lety 2014 a 2016, tentokrát už ale jako člen dozorčí rady. Během své kariéry se věnoval zejména konzultační činnosti pro firmy i státní instituce, zastával mj. pozici poradce ministra na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Jako člen Rady ERÚ se Vladimír Vlk převážně věnuje regulaci elektroenergetiky a agendě kontrol.