Podpora cenové regulace

Dne 4. listopadu 2014 byl Rozhodnutím předsedkyně Energetického regulačního úřadu č. 3/2014 zřízen odbor kontroly nákladů.

Úkolem odboru byla kontrola ekonomicky oprávněných nákladů v oblasti plynárenství a elektroenergetiky nad dodržováním povinností vyplývajících z energetického zákona a cenových předpisů, a tím tak plnit povinnosti Energetického regulačního úřadu jako cenového kontrolního orgánu v uvedených odvětvích.

Organizační změnou od 1. 10. 2017 byl odbor přejmenován na odbor podpory cenové regulace s novou náplní pracovní činnosti, která je zaměřena na analýzy ekonomicky oprávněných nákladů v sektoru elektroenergetiky a plynárenství a na spolupráci při utváření regulačního rámce v této oblasti. Odbor vytváří pravidla, postupy a metodicky zajišťuje výklad ekonomicky oprávněných nákladů pro potřeby regulace cen, vyřizuje žádosti, dotazy a stížnosti týkající se problematiky ekonomicky oprávněných nákladů a spolupracuje se sekcí kontroly při výkonu cenové kontroly v oblasti elektroenergetiky a plynárenství.

Odbor podpory cenové regulace je tvořen oddělením podpory cenové regulace Praha a oddělením podpory cenové regulace Ostrava.