Informace o držitelích

Níže uvedené přehledy udělených licencí mají pouze informativní charakter.

Souhrnný přehled průběhu vydávání licencí ke dni 30. 6. 2018 (PDF, 148 kB)
 

Vývoj počtu provozoven a instalovaného výkonu podporovaných zdrojů energie ke dni 30. 6. 2018

vodní elektrárny (PDF, 279 kB)

větrné elektrárny (PDF, 264 kB)

sluneční elektrárny (PDF, 263 kB)

biomasa (PDF, 265 kB)

bioplyn (PDF, 264 kB)

skládkový plyn (PDF, 268 kB)

kalový plyn (PDF, 267 kB)

důlní plyn (PDF, 251 kB)

 

Cenový kalkulátor plateb

cenový kalkulátor plateb

 

Vyhledavač údajů o držitelích licencí

 

Informace k nefunkčnosti vyhledavače údajů o držitelích licencí:

Vážení uživatelé, po přechodu na nový web Energetického regulačního úřadu jsme zaznamenali problém s funkcí tohoto vyhledávače. Nyní by již vše mělo být v pořádku. Pokud u Vás potíže stále přetrvávají, zkuste prosím použít jiný internetový prohlížeč, případně obnovit jeho nastavení. Poté by již vše mělo fungovat správně. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.

 

Seznam držitelů licencí a uznání oprávnění podnikat ke dni 18. 10. 2018 

UPOZORNĚNÍ: V souvislosti s přijetím Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR") není možné od 25. 5. 2018 vyhledávat (zobrazovat) u fyzických osob údaje o držitelích licencí udělených ERÚ podle osobních údajů, tj. podle informací s odkazem na určitý identifikátor jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaj atd.

Upozorňujeme veřejnost, že níže uvedené seznamy jsou určeny pro hromadné strojové zpracování informací pomocí programů pro zpracování databází. Tyto seznamy neslouží pro běžné uživatele, kteří hledají údaje o konkrétním subjektu. Pro vyhledání údajů o konkrétním subjektu použijte internetový vyhledávač údajů o držitelích licencí, který naleznete výše.

výroba elektřiny (XML, 16 055 kB)

distribuce elektřiny (XML, 138 kB)

přenos elektřiny (XML, 1 kB)

obchod s elektřinou (XML, 216 kB)

uznání pro obchod s elektřinou (XML, 18 kB)

činnosti operátora trhu (XML, 1 kB)

výroba plynu (XML, 8 kB)

distribuce plynu (XML, 39 kB)

přeprava plynu (XML, 1 kB)

obchod s plynem (XML, 128 kB)

uskladňování plynu (XML, 2 kB)

uznání pro obchod s plynem (XML, 15 kB)

výroba tepelné energie (XML, 362 kB)

rozvod tepelné energie (XML, 355 kB)

Nebyly nalezeny žádné položky.