Energetický regulační fond

Energetický regulační fond slouží k úhradě prokazatelných ztrát držitelů licence, kteří plní povinnost dodávky nad rámec licence.

Podrobnosti stanoví vyhláška č. 280/2007 Sb., o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence - Sbírka zákonů, částka 91, ze dne 7. 11. 2007. (K dispozici na těchto  webových stránkách.)

Informace pro rok 2020:

Vzhledem k tomu, že v roce 2019 zůstatek Fondu neklesl pod zákonem stanovený limit, nebude Energetický regulační úřad v roce 2020 vybírat příspěvek do fondu držitelů licencí v odvětví teplárenství.

Kontakt:

Ing. et Ing. Lucie Vildomcová
tel.: +420 595 590 855
e-mail: lucie.vildomcova@eru.cz  

Seznam článků rubriky