Pro spotřebitele

 

Doporučení spotřebitelům - Jak se bránit nekalým obchodním praktikám

V případě, že máte problémy s dodávkou, službami nebo fakturou týkající se elektřiny nebo plynu, kontaktuje v první řadě Vašeho dodavatele, ten by měl být schopný vyřešit následující typy problémů:

  • reklamace faktury, či služeb,
  • připojení odběrného místa,
  • změnu dodavatele, případně komplikace se změnou,
  • ukončení smluvního vztahu s dodavatelem, nebo odstoupení od smlouvy,
  • vystavená smluvní sankce, se kterou nesouhlasíte,
  • jste v režimu neoprávněného odběru.

Někteří dodavatelé mají svého vlastního ombudsmana, pokud nejste spokojeni s výsledkem jednání běžných pracovníků dodavatele (např. call centrum), obraťte se nejprve na něj.


Pokud s Vámi dodavatel nekomunikuje, nebo nejste spokojeni s vyřízením Vašeho podání (reklamace, stížnost atp.), kontaktujte naše Oddělení ochrany spotřebitele.


Pokud je Váš problém s dodavatelem zásadnějšího charakteru, je vleklý, jste například v sociální tísni, kontaktujte Odbor právní ochrany spotřebitele.

Na odbor právní ochrany spotřebitele se mohou obracet pouze nepodnikající spotřebitelé fyzické osoby. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby se musejí obracet na oddělení ochrany spotřebitele.

 

KONTAKTY

Oddělení ochrany spotřebitele
Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava

E-mail
podatelna@eru.cz

Kontaktní formulář

Telefon
564 578 666
Odbor právní ochrany spotřebitele
Energetický regulační úřad
Partyzánská 1/7 
170 00 Praha 7
E-mail
podatelna@eru.cz

Kontaktní formulář

Telefon
255 715 595
(pouze konzultace k administrativnímu postupu podání)


 

 

 

Do pravomoci a působnosti ERÚ nespadájí např. tyto oblasti