IV. regulační období

Tato rubrika obsahuje informace vztahující se k připravovanému IV. regulačnímu období pro oblast elektroenergetiky.