CR

Energetický regulační úřad podle  § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o regulaci cen podle zákona o cenách. Cenová rozhodnutí jsou pak uveřejňována v Energetickém regulačním věstníku, jehož vydání zebezpečuje ERÚ prostřednictvím Portálu veřejné správy (§ 17 odst. 9). Dále je úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat návrh zásad cenové regulace a návrhy cenových rozhodnutí - § 17e odst. 2 písm. a).

Seznam článků rubriky

  • Cenové rozhodnutí č. 2/2013

    5. 11. 2013

    Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie.

Je zobrazeno 31 - 31 položek z celkového počtu 31.
Položek na stránku 10
  4