Čestná prohlášení za rok 2015

Ing. Vojtěch Jahoda - ředitel odboru elektroenergetiky

Ing. Martin Laštůvka - místopředseda + ředitel sekce podporovaných zdrojů

Ing. Jan Nehoda - místopředseda

Ing. Svatopluk Srba - ředitel odboru kanceláře předsedkyně

Ing. Lucie Šulerová - ředitelka sekce kontroly

Mgr. Irena Dӧményová  - ředitelka sekce legislativně správní

Ing. Petra Grigelová, MBA - ředitelka odboru plynárenství

Ing. Jaroslav Chalupa - ředitel odboru licencí

Ing. Vladimír Kabelka, MBA - ředitel sekce provozní

Ing. Stanislav Koten - ředitel odboru kontroly elektroenergetiky a plynárenství

Ing. Petr Kusý - ředitel odboru statistického a bezpečnosti dodávek

Ing. René Neděla - ředitel odboru teplárenství

Bc. Martin Šik MA - ředitel odboru pro evropské záležitosti

Ing. Milan Souček - ředitel odboru kontroly teplárenství

Ing. Richard Tesař - ředitel odboru ICT

Ing. Ondřej Touš - ředitel odboru elektroenergetiky

JUDr. Renáta Vesecká, Ph.D. - ředitelka odboru II. instance

Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. - ředitelka odboru kontroly POZE

JUDr. Zuzana Šmídová - ředitelka odboru správních řízení

Jiří Chvojka BA - ředitel sekce vnějších vztahů 

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.