Čestná prohlášení za rok 2014

RNDr. Otto Gold - 1. místopředseda

Ing. Richard Wieluch - ředitel sekce kontroly

Ing. Vladimír Kabelka, MBA - ředitel sekce provozní

Ing. Petra Grigelová, MBA - ředitelka odboru plynárenství

Ing. Oldřich Jan - ředitel odboru elektroenergetiky

Ing. Zdeněk Soukup - ředitel odboru kontroly

Ing. Martina Krčová, MBA - místopředsedkyně + ředitelka sekce pro evropské záležitosti a strategii

Ing. Svatopluk Srba - ředitel odboru kanceláře předsedkyně

Ing. Lucie Šulerová - ředitelka odboru kontroly teplárenství

Mgr. Irena Dӧményová  - ředitelka sekce legislativně správní

Ing. Jan Nehoda - místopředseda a ředitel sekce regulace

Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. - ředitelka odboru kontroly POZE

Ing. Martin Laštůvka - místopředseda + ředitel sekce podporovaných zdrojů

JUDr. Renáta Vesecká, Ph.D. - místopředsedkyně

Ing. Petr Kusý - ředitel odboru analyticko statistického

Ing. Vojtěch Jahoda - ředitel odboru elektroenergetiky

Ing. Jaroslav Chalupa - ředitel odboru licencí

Jiří Chvojka B.A. - ředitel sekce vnějších vztahů

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.