Čestná prohlášení za rok 2013

Ing. Richard Wieluch - ředitel sekce kontrol

Ing. Vladimír Kabelka, MBA - ředitel sekce provozní

Ing. Petra Grigelová, MBA - ředitelka odboru plynárenství

Ing. Oldřich Jan - ředitel odboru elektroenergetiky

Ing. Zdeněk Soukup - ředitel odboru kontroly

Ing. Martina Krčová, MBA - ředitelka sekce regulace

Ing. Svatopluk Srba - ředitel odboru kanceláře předsedkyně

Ing. Lucie Šulerová - ředitelka odboru kontroly teplárenství

Mgr. Irena Dӧményová - ředitelka sekce legislativně správní

Mgr. Milan Večeřa - ředitel odboru kontroly

JUDr. Scholz Petr - ředitel odboru právní

Ing. Martin Laštůvka - ředitel sekce podporovaných zdrojů

RNDr. Otto Gold - 1. místopředseda