Výzva k omezení úředních jednání (říjen 2020)

12. 10. 2020

Prosíme, omezte ve vlastním zájmu úřední jednání

Energetický regulační úřad v souvislosti s pandemií COVID-19 žádá návštěvníky úřadu, aby minimalizovali osobní úřední jednání a naopak v maximální možné míře využívali elektronickou komunikaci.

Pro vzdálenou komunikaci využijte kontaktní formulář na: http://www.eru.cz/kontaktni-formular nebo elektronickou podatelnu: podatelna@eru.cz
Fax: 564 578 640
Telefon: 564 578 666

Děkujeme všem za respektování této výzvy.

 

                                                                                                              David Švéda
                                                                                                        bezpečnostní ředitel