TSB Facility s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

13. 1. 2021

Číslo jednací: 07296-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

TSB Facility s.r.o., se sídlem Žirovnická 2389/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO: 01995146

Datum nabytí právní moci: 4. 11. 2020

Připojené soubory