Zveřejnění závěrů druhého interního semináře Agentury a národních regulačních orgánů k problematice kruhových toků.

23. 7. 2013

Na webových stránkách ACER byly zveřejněny závěry druhého interního semináře Agentury a národních regulačních orgánů k problematice kruhových toků. Agentura a regulátoři se zejména shodli na významu a negativních dopadech tohoto fenoménu a navrhly konkrétní kroky, které povedou k alespoň částečné nápravě situace. Agentura na základě přijatých závěrů povede diskuzi s ENTSO-E a ERÚ věří v brzké pozitivní výsledky probíhajícího procesu