HOCHTIEF CZ a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

16. 4. 2019

Číslo jednací: 10127-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení činnost spočívající v realizaci zemních prací, v jejímž důsledku došlo k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Datum nabytí právní moci: 24. 1. 2019

Připojené soubory