ACER - veřejná konzultace ohledně revize elektronických formátů pro hlášení podle nařízení REMIT

19. 10. 2017

Agentura ACER vyzývá všechny zainteresované strany, kterých se týká sběr dat podle nařízení REMIT, aby poskytly své připomínky k navrhovaným změnám elektronických formátů (XML), používaných pro hlášení transakčních dat, fundamentálních dat a důvěrných informací, na adresu REMIT.PublicConsultation@acer.europa.eu do 8. prosince 2017.

 

Dodatečné informace k veřejné konzultaci je možno nalézt ZDE.