Maďarská a česko-slovenská tržní oblast se dohodly na společném a koordinovaném postupu pro vytváření jednotného evropského trhu s elektřinou

10. 6. 2011

Tisková zpráva

Loga

Tisková zpráva

31. května 2011

 

Maďarská a česko-slovenská tržní oblast se dohodly na společném a koordinovaném postupu pro vytváření jednotného evropského trhu s elektřinou

 
Dne 30. května 2011 bylo odsouhlaseno národními regulátory (MEH, ERÚ,ÚRSO) provozovateli přenosových soustav (MAVIR, ČEPS, Slovenská elektrizačná prenosová sústava) a organizátory trhů s elektřinou (HUPX, OTE, OKTE) Maďarska, České republiky a Slovenské republiky Memorandum o porozumění pro spolupráci při vytváření funkčního, propojeného a integrovaného evropského vnitřního trhu s elektřinou.

 

 V rámci postupující regionální integrace trhů s elektřinou za účelem vytvoření jednotného evropského trhu se strany memoranda dohodly na vytvoření jedné společné tržní oblasti Maďarsko – Česká republika – Slovensko v průběhu prvního pololetí roku 2012. Projekt propojení denního krátkodobého trhu s elektřinou bude realizován formou Single Price Market Coupling.

 Použité řešení, vzhledem k jeho vyspělosti, tak i ve vazbě na vývoj cílového modelu jednotného trhu s elektřinou, bude vycházet z principů implementovaných v regionu střední a západní Evropy (CWE). Strany memoranda považují toto propojení za logický mezikrok před připojením k regionu CWE. Proto budou strany po úspěšném spojení trhů společně iniciovat rozšíření oblasti o další trhy regionu CEE a CWE.

 Za účelem efektivní koordinace při dosahování cílového řešení – vytvoření úspěšně fungujícího krátkodobého trhu s elektřinou v tržní oblasti Maďarsko – Česká republika – Slovensko do poloviny roku 2012, bude založen expertní tým, složený ze zástupců stran Memoranda.

 Text memoranda je přiložen.

Připojené soubory